Incassobeheer zonder kosten voor jou!

Door onze ervaringen op het gebied van debiteurenbeheer en incasso helpen wij je onderneming aan een betere liquiditeit.

man wearing white top looking at projector graph screen

Debiteuren Beheer

Maatwerk

Als je ervoor kiest je debiteurenbeheer aan ons uit te besteden dan is dat voor ons maatwerk. Wij nemen je veel tijd en vaak ergernis uit handen.  Wij volgen jouw facturen op en helpen zo mee aan een betere liquiditeit voor jou.

Betalingen

Aangezien wij jouw bankgegevens gebruiken in onze correspondentie met je klanten of opdrachtgevers, zullen de betalingen op jouw bankrekening worden bijgeschreven. Het is wel belangrijk dat je ons hierover direct informeert, zodat wij dat verwerken.

Goede relaties

Bij het debiteurenbeheer is het behouden van een goede relatie met je klanten of opdrachtgevers natuurlijk erg belangrijk. Wij stellen ons dan ook heel persoonlijk op. Mochten er klachten of problemen zijn, dan koppelen wij dat direct naar je terug.

En als de klant niet betaalt?

Als een klant of opdrachtgever alsnog niet tot betaling overgaat kan je ervoor kiezen de incasso aan ons uit handen te geven. Wij doen dat op "no cure - no pay" basis.

Namens jouw bedrijf

Herinneringsbrieven en aanmaningen sturen wij namens jouw bedrijf met vermelding van jouw bankgegevens. Wij zorgen voor tijdige herinneringen en aanmaningen zodat je in ieder geval een goed dossier opbouwt als je klant of opdrachtgever niet tot betaling overgaat en je verdere stappen wilt nemen.

Tarieven

Aangezien wij het debiteurenbeheer veelal als maatwerk uitvoeren berekenen wij een vast uurtarief van € 35,00 excl. BTW.  Kies je voor onze standaardoplossing (1 herinnering, 1 aanmaning, 1 ingebrekestelling en 3 maal telefonische opvolging dan bedragen de totale kosten € 17,50 (excl. BTW) per vordering.

Incasso op "No cure no Pay" basis.

Gratis?

Gratis incasso bestaat natuurlijk niet. Wij berekenen de incassokosten en rente door aan je klant of opdrachtgever. Bij succesvol resultaat ontvang jij de hoofdsom (factuurbedrag) 

Klant kan niet betalen?

Er kan natuurlijk altijd een situatie ontstaan dat een klant of opdrachtgever niet kan betalen. In dat geval zullen we in nauw overleg met jou een betalingsregeling afspreken met de klant. Deze betalingsregeling zullen wij monitoren en opvolgen.

Formeel of informeel?

Afhankelijk van je relatie met je klant of opdrachtgever voeren wij het incassotraject formeel of informeel uit. Formeel betekent dat wij alle wettelijke mogelijkheden gebruiken om resultaat te bereiken. Kies je voor informeel, dan zullen wij in nauw overleg met jou tot een oplossing komen met je klant of opdrachtgever.

En als de klant niet betaalt?

Als een klant of opdrachtgever ondanks al onze inspanningen alsnog niet betaalt eindigt de buitengerechtelijke incassoprocedure. Je hebt dan 3 opties:

1) Overgaan tot gerechtelijke incasso via één van onze advocaten of deurwaarders.

2) de vordering afboeken als oninbaar zodat je de BTW terug kan vorderen.

3) De vordering parkeren. Wij blijven dan  regelmatig herinneren aan de betaling zodat de vordering niet verjaart en de klant of opdrachtgever alsnog tot betaling over kan gaan.

Natuurlijk kan je daarbij rekenen op onze know-how, medewerking  en adviezen.

Rapportage

Gedurende het hele incassotraject zullen wij je steeds op de hoogte houden van de voortgang. Wij houden steeds overleg met je over de werkwijze en de volgende stappen. Je kunt er tussentijds altijd voor kiezen het incassotraject te stoppen. In dat geval berekenen wij wel de kosten voor onze werkzaamheden door aan jou.

Tarieven

Voor al onze werkzaamheden in het buitengerechtelijke  incassotraject (correspondentie, mail, telefoon, sms, whatsapp) berekenen wij geen kosten aan je. Onze inkomsten komen immers voor rekening van je klant of opdrachtgever.  

Als jij ervoor kiest het incassotraject tussentijds te beëindigen of de vordering onterecht blijkt te zijn, berekenen wij de gemaakte kosten aan je door. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 150,00.

Indien je de vordering bij ons parkeert berekenen wij éénmalig € 17,50 per vordering. 

Overname Vorderingen

Oninbare vorderingen

Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Er zijn altijd klanten of opdrachtgevers die niet kunnen of willen betalen. Vaak  lijkt het de moeite niet om verdere stappen te ondernemen en sta je op het punt de vorderingen af te schrijven.

Vorderingen verkopen

Wij zijn geïnteresseerd om dergelijke vorderingen van je over te nemen. Daarvoor sluiten wij een overeenkomst, zodat formeel jouw klant of opdrachtgever vanaf dat moment de betaling aan ons verschuldigd is. Wij informeren de klant of opdrachtgever daarover en zullen trachten de vordering alsnog te incasseren. Dit kan uiteraard maanden zo niet jaren duren.

Betaling

Wanneer je akkoord bent met ons voorstel zullen wij een overeenkomst tot overname van vorderingen opstellen. 

Binnen 14 dagen nadat wij de getekende overeenkomst en de noodzakelijke bijlagen (kopie facturen, dossiers) hebben ontvangen, zullen wij het overeengekomen bedrag aan je overmaken.

Wat zijn mijn vorderingen waard?

De waarde van de vordering is natuurlijk afhankelijk van diverse factoren. Denk daarbij aan de hoogte, de ouderdom, het opgebouwde dossier en de mogelijkheid de vordering te verhalen bij je klant of opdrachtgever. Daarom beoordelen wij iedere vordering of groep van vorderingen individueel. Na onze beoordeling ontvang je van ons een voorstel.

Jouw voordelen

Je grootste voordeel is uiteraard, dat je in ieder geval nog een gedeelte van de vordering betaald krijgt. Daarnaast kan je de BTW terug vorderen over het afgeboekte deel. En het gevoel dat een klant uiteindelijk toch nog betaalt voor jouw producten of diensten is natuurlijk ook niet te onderschatten.

Ons voordeel

Ons voordeel zit er hoofdzakelijk in, dat wij trachten de hele vordering te incasseren. Hiervoor gebruiken wij alle wettelijk toegestane methodes. Een deel van de vorderingen zullen ook wij nooit kunnen incasseren. Dat risico ligt geheel bij ons. Voor ons is het echter een verdienmodel. Onze geautomatiseerde systemen zorgen ervoor dat vorderingen nooit verjaren en jouw klanten of opdrachtgevers uiteindelijk alsnog betalen.

Penetas Debiteurenbeheer & Incasso

Tuinstraat 107 B
3901 RA  Veenendaal

KVK: 73169331
BTW: NL8593.83.684.B01